Maaisel

Wageningen University & Research (WUR) gaat in samenwerking met publieke en private partners onderzoek doen naar of maaisel en mest gebruikt kunnen worden als voedingsbodem voor insectenkweek. De insecten kunnen dan weer dienen als voeding voor varkens of kippen. Het project heet Comysect en is een goed voorbeeld van circulaire landbouw.

> ORIGINEEL BERICHT