Coppens Diervoeding

Coppens diervoeding heeft in samenwerking met Protix, de olie van de Black Soldier Fly verwerkt in hun varkens- en pluimveevoeding.

> MEER INFORMATIE