Ben je op zoek naar onderzoeken
en publicaties over insecten?

Zoek dan op deze zoekmachine binnen Groen Kennisnet.

Groen Kennisnet : Kennisplatform voor de groene sectorGroen Kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector. Met een kennisbank met honderdduizenden digitale vrij toegankelijke kennisbronnen ontsluit Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare kennisbronnen voor de domeinen agri, voedsel en groen. Zij werken doorlopend samen met diverse uitgevers, kennisinstellingen en andere organisaties om relevante vakbladartikelen, onderzoeksresultaten, leermateriaal, projectresultaten en andere kennisbronnen toe te voegen aan de Groen Kennisnet collectie. Duurzame opslag en beschikbaarheid van actuele kennis wordt zo gerealiseerd.

Onderzoeksoverzicht

In Nederland hebben we veel onderzoek gedaan naar insecten in relatie tot een veelheid aan onderwerpen, zoals consumentenonderzoek, teelt, techniek, toepassingen etc.. In bijgaand overzicht zijn de meeste onderzoeken gegeven die in Nederland zijn uitgevoerd met publiek geld. Veel onderzoeken zijn uitgevoerd door Wageningen Universiteit, Hogeschool Aeres, HAS Green Academy en Fontys. In onderstaand overzicht kan je links vinden. Indien de link met het onderzoek niet aanwezig is, staat er de contactpersoon bij die benaderd kan worden voor vragen.

Bekijk het overzicht: Onderzoeksoverzicht insecten 2023

Insecten voor humane voeding

Insecten voor diervoeding

Verwerking

Kweek

Kennis op maat project (KOM)

Wageningen University & Research (WUR) heeft samen met een consortium van insectenkwekers, voerleveranciers en onderwijs een Kennis-op-Maat-project gestart om alle bestaande kennis over insectenproductie beter beschikbaar te stellen voor insectentelers. Vanuit onderzoek is bij [...]

Reststromen

Markt

Lopend onderzoek

InsectFeed

Insects can be used to convert waste streams into valuable protein for animal feed that may replace conventional soy and fishmeal that is currently used. The use of insects in feed can contribute to the [...]

Safe insect rearing on yet to be legally authorized residual streams

Onbenutte organische reststromen zijn een bron van waardevolle voedingsstoffen. Het project richt zich op het omzetten van deze stromen in veilige en hoogwaardige op insecten gebaseerde levensmiddelen en diervoeders. Wetenschappelijk verantwoorde producenten zullen bijdragen [...]

Overig

Valuable Insects (ValuSect)

In een tijd van een stijgende bevolking en afnemende bronnen, vooral in een zeer dichtbevolkt gebied zoals Noordwest Europa, zijn duurzame alternatieve bronnen voor voedsel nodig. Insecten is een voorbeeld van deze bronnen. Als [...]

Sustainable Insect chain (Susinchain)

Het doel van het Susinchain project is een bijdrage leveren aan nieuwe eiwitbronnen voorziening voor dier- en humane voeding in Europa. Dit wil het project bereiken door de overgebleven belemmeringen voor het vergroten van [...]

European Federation
for Animal Science

EAAP - European Federation of Animal Science

European Federation for Animal Science (EAAP) is een internationale non-govermental organisatie, die als doel heeft de kennis en verspreiding van onderzoekresultaten te verbeteren van gedomesticeerde landbouwhuisdieren. EAAP promoot de verbetering, organisatie en praktijk van dierlijke productie door wetenschappelijk onderzoek, de toepassing van wetenschap en samenwerking tussen de nationale organisaties voor dierlijke productie, wetenschappers en beoefenaars van de lidstaten.