Insecten voor humane voeding

Insecten voor diervoeding

Verwerking

Kweek

Reststromen

Markt

Lopend onderzoek

Valuable Insects (ValuSect)

In een tijd van een stijgende bevolking en afnemende bronnen, vooral in een zeer dichtbevolkt gebied zoals Noordwest Europa, zijn duurzame alternatieve bronnen voor voedsel nodig. Insecten is een voorbeeld van deze bronnen. Als [...]

Sustainable Insect chain (Susinchain)

Het doel van het Susinchain project is een bijdrage leveren aan nieuwe eiwitbronnen voorziening voor dier- en humane voeding in Europa. Dit wil het project bereiken door de overgebleven belemmeringen voor het vergroten van [...]

Kennis op maat project (KOM)

Wageningen University & Research (WUR) heeft samen met een consortium van insectenkwekers, voerleveranciers en onderwijs een Kennis-op-Maat-project gestart om alle bestaande kennis over insectenproductie beter beschikbaar te stellen voor insectentelers. Vanuit onderzoek is bij [...]

Safe insect rearing on yet to be legally authorized residual streams

Onbenutte organische reststromen zijn een bron van waardevolle voedingsstoffen. Het project richt zich op het omzetten van deze stromen in veilige en hoogwaardige op insecten gebaseerde levensmiddelen en diervoeders. Wetenschappelijk verantwoorde producenten zullen bijdragen [...]

Overig

How many people on our planet eat insects: 2 billion?

Huis, A. van; Halloran, A.; Itterbeeck, J. Van; Klunder, H.; Vantomme, P. Journal of Insects as Food and Feed 8 (2022)1. - ISSN 2352-4588 - 4 p. www.wur.nl/en/Publication-details.htm?publicationId=publication-way-353934313534

European Federation
for Animal Science

EAAP - European Federation of Animal Science

European Federation for Animal Science (EAAP) is een internationale non-govermental organisatie, die als doel heeft de kennis en verspreiding van onderzoekresultaten te verbeteren van gedomesticeerde landbouwhuisdieren. EAAP promoot de verbetering, organisatie en praktijk van dierlijke productie door wetenschappelijk onderzoek, de toepassing van wetenschap en samenwerking tussen de nationale organisaties voor dierlijke productie, wetenschappers en beoefenaars van de lidstaten.