KWIN Handboek

KWIN

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) bevat actuele informatie over de insectenteelt zoals statistische prijsinformatie van bedrijven uit de insectensector. De KWIN is in september 2022 gepubliceerd en is te koop via:

Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij – KWIN – WUR

Kweekhandleiding Black Soldier Fly (BSF)

In de kweekhandleiding voor BSF wordt alles behandeld wat nodig is om te starten met het kweken van BSF.

PDF

Kweekhandleiding voor verschillende insecten soorten

Dit is een handleiding voor insectenkwekers en -verwerkers richting een duurzame en voedselveilige insectenkweek.

PDF

Kweekhandleiding meelwormen

In de kweekhandleiding voor meelwormen wordt alles behandeld wat nodig is om te starten met de kweek van meelwormen. Denk hierbij aan de levenscyclus, benodigd materiaal voor kweken, het kweekproces, restsubstraat en problemen tijdens het kweken. Als je geïnteresseerd bent ik het kweken van meelwormen is dit zeker een aanrader om door te nemen!

PDF

IPIFF guide on good hygiene

De IPIFF gids heeft betrekking op de productie van insecten die bestemd zijn voor humane consumptie of diervoeder en omvat alle productiestappen van substraat voor insecten, kweek, doden en verwerkingstappen, opslag, transport of detailhandel activiteiten tot uiteindelijke levering van het product aan consumenten, voerfabrikanten of boeren.

PDF

Subsidies en Financiering

Nationaal groeifonds

Het Nationaal Groeifonds heeft van het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard gekregen om te besteden aan projecten. Het gaat om projecten op 2 terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. In het groeifonds worden 2 terreinen beschouwd waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei: kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries Economische Zaken en Klimaat en Financiën. De eerdergenoemde ministeries beheren het fonds namens het kabinet, daarnaast is er een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeeld en adviezen geeft.

Voor meer informatie over selectie, randvoorwaarden en criteria: nationaalgroeifonds.nl/over-het-nationaal-groeifonds

Plattelands
ontwikkelingsprogramma
(POP3)

POP3 subsidie is voor de ontwikkeling van het platteland als agrarisch ondernemer, namens een natuur- en landschapsorganisatie of namens de overheid. POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.

Er zijn verschillende subsidies en ze zijn verdeeld in rijksregelingen (nationaal) en subsidies per provincie. Afhankelijk van in welke provincie de kweker woont zijn er verschillende regelingen. Meer informatie over de nationale en regelingen per provincie is hier te vinden.

Circulaire ketenprojecten

De subsidie voor de Circulaire ketenprojecten is geopend. Binnen de projecten is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het circulair maken van productieprocessen en het ontwikkelen van een circulair businessmodel.

Een circulair ketenproject heeft als doel een project of materiaalketen circulair te maken. Een bedrijf doet dit samen met andere ondernemers en kan daarbij gaan om een bestaande of (deels) nieuwe keten. Gedurende het project vindt er ontwikkeling plaats van een product, proces, dienst of businessmodel. Het is de bedoeling om na het project het resultaat op de markt te brengen of het te kunnen toepassen. Dit hoort te leiden naar vermindering van grondstoffengebruik en CO2-uitsoot. Meer informatie over dit subsidieproject is hier te vinden.

Mogelijkheden voor een succesvolle business case

Er zijn voor diervoeding en humane voeding drie verschillende kwekers te onderscheiden. Al een jaar of 50 worden insecten professioneel gekweekt met name voor de diervoedingsbranche, denk hierbij aan vogels, reptielen, vissen en diertuinen. Deze bedrijven leveren vooral aan dierenwinkels en zaken voor visbenodigdheden of via internet rechtstreeks aan hobbydierenhouders. Een aantal van deze bedrijven zijn in de afgelopen 10 jaar gaan focussen op een andere markten. Door te focussen op de andere markten proberen de bedrijven te groeien in de sector voor diervoeding en humane voeding. Dit vormt de basis en kern van het tweede type bedrijf: inmiddels grote bedrijven die door innovatie een stap gezet hebben naar grote productiecapaciteit van enkele tonnen per week. Dan nog het derde type bedrijf, dit type bedrijf vindt zicht nog in een beginfase.

Bedrijven die nog in de beginfase zitten zijn vaak ex-landbouwers die een insectenkwekerij beginnen in voormalige schuren of bedrijfspanden. Een kleinschalige opstart van insecten kweken heeft niet veel gespecialiseerd materiaal nodig, veel mensen kweken thuis insecten als hobby of voer voor vissen of terrariumdieren. De stap naar een professionele kweek wordt vaak genomen met behulp van kleine investeerder en/of kleine afnemende partijen die worden aangetrokken door de veelbelovende cijfers over verwachte financiële of milieuopbrengsten. Vaak blijft de stap naar een zelfstandig bedrijf met voldoende inkomen onoverbrugbaar. De techniek, automatisering en biologische kennis om opschaling te verkrijgen wordt vaak nog onderschat. Daarom stoppen insectenkwekers vaak na enkele jaren. Gelukkig zijn er ook voorbeelden van ondernemers die zonder noemenswaardige ervaring met insecten in enkele jaren gegroeid zijn naar een zelfstandige kwekerij. Enkele bedrijven zijn in 3 jaar opgeschaald van enkele kilo’s naar een industriële productie van een ton per week.

De meeste insectenkwekers zijn gespecialiseerd in een of enkele soorten, gericht op humane voeding of diervoeding. Een succesvolle kweek op grote schaal vraagt veel gespecialiseerde kennis en productiefaciliteiten omdat insecten verschillende ontwikkelingsfasen kennen en soorten kunnen onderling enorm verschillen, op het gebied van zowel uiterlijk als behoeften. Een volgende stap is een uitdaging waar alle kwekers momenteel voor staan en dat is opschaling naar productie van enkele tonnen per dag, om de bulkmarkt van voedingsmiddelen van continue insecten te voorzien van kwaliteit tegen een concurrerende prijs.

The basics of edible insect rearing
Insects as food and feed from production to consumption
Business Case - ProteInsect

Business cases

THE BASICS OF EDIBLE INSECT REARING

Een handboek dat je helpt bij het ontwikkelen en opschalen van je insecten kwekerij. Het boek omschrijft een stappenplan voor de kweek van insecten, de ontwikkeling van de gehele keten en aanbevelingen voor het kweken van insecten.

Het boek kan worden aangeschaft via wageningenacademic.com

INSECTS AS FOOD AND FEED FROM PRODUCTION TO CONSUMPTION

Alternatieve eiwitbronnen zijn hard nodig omdat het beschikbare landoppervlak niet voldoende is om aan de groeiende vraag naar vlees te voldoen. Insecten hebben een groot potentieel om een nieuwe sector in de voedings- en diervoederindustrie te worden, vooral vanwege de vele milieuvoordelen in vergelijking met vleesproductie.

Het boek kan worden aangeschaft via wageningenacademic.com

PROTEINSECT CONSENSUS BUSINESS CASE REPORT

Het Consensus Business Case Report uit 2015 toont waardevol bewijsmateriaal aan ter ondersteuning van de: evolutie van een positief en ontvankelijk platform in Europa voor het gebruik van op insecten gebaseerde eiwitten in diervoeding. In de business case worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • The protein deficit
 • Why Insects
 • Insect Production
 • Insect Processing
 • Insect Nutritional Properties and Suitability in Animal Diets
 • Insect Safety
 • Environmental Impact and Sustainability
 • Waste Management
 • Legislation and Regulation
 • Consumer Understanding and Perception
 • Commercial Potential