Infographic - Insecten eten
Eating insects
Infographic - Eetbare insecten

Waarom insecten eten een goed idee is

Insecten zijn veelzijdig en op veel verschillende manieren te eten! Denk hierbij aan gebakken, geroosterd, gekookt of gehakt. Insecten zijn een ideale snack of gebruiken als saladetopping in pasta.

Insecten is het voedsel van de toekomst. Doordat hulpbronnen op aarde beperkt zijn, moet we toekomstbestendige manier van voedselproductie ontwikkelen die efficiënt en circulair is. Insecten passen perfect in dit plaatje omdat ze weinig water, land en voer nodig hebben voor productie. Van een insect kan 80 tot 100% gegeten worden, dit leidt dit minimale voedsel verspilling. Insecten zijn ook 10 keer efficiënter in het omzetten van voer in vlees dan vee. Daarnaast is er geen methaan uitstoot en wordt er zeer weinig CO2 geproduceerd door insecten.

Lespakket

Lespakket duurzaam insecten eten

Het lespakket insecten eten is ontwikkeld voor verschillende niveaus op de basisschool en de eerste klassen op voorgezet onderwijs of beroepsonderwijs. In het lespakket is rekening gehouden met niveau en leeftijd. Het lespakket bestaat onder andere uit een presentatie, een proefpakket, filmpjes, opdrachten en quizzen. Kosten van het pakket zijn: € 75,00.

Meer informatie over het lespakket:
duurzaaminsecteneten.nl

Spreekbeurten

Spreekbeurt over de bij

Natuurmonumenten heeft een spreekbeurtpakket ontwikkeld over de bij. In het pakket worden onder andere de cyclus van een bij besproken, weetjes over de bij en de bouw van een bij.

PDF

Spreekbeurt over de honingbij

De dierenbescherming heeft op hun website een spreekbeurt gepubliceerd over de honingbij. Onderwerpen die aanbod komen zijn vrouwtjesbijen, de koningin, honing maken, de korft etc. De volledige spreekbeurt is te raadplegen op: dierenbescherming.nl

Spreekbeurt bidsprinkhaan

In de spreekbeurt over de bidsprinkhaan van LICG wordt onder andere het uiterlijk van het dier besproken, maar ook de huisvestiging, voortplanting, voeding en verzorging.

PDF

Spreekbeurt wandelde tak

De wandelde tak is een type insect waarover de LICG  informatie heeft verzameld voor een spreekbeurt. De spreekbeurt kaart onder andere het uiterlijk, verzorging en voortplanting aan.

PDF