Insecten op groenten

De kweek van insecten onder de teeltgoten van een vruchtgroentegewas vloeide voort uit een co-creatiesessie met telers rond meervoudig ruimtegebruik in 2019 en werd door Inagro voor het eerst in praktijk gebracht in 2020. In de zomer van 2021 vond het zogenaamde Entomoponics teeltsysteem zijn weg naar de Agrotopia dakserre. Tot dan liepen de proeven steeds onder een komkommergewas en werden de insecten gehuisvest in een ladensysteem opgebouwd uit multiplexplaten en kunststoffen stapelbakken. In Agrotopia werd gekozen voor een lichter en meer open aluminium frame met diezelfde stapelbakken en wordt de combinatie met een koudere tomatenteelt uitgetest.

> ORIGINEEL BERICHT