Black Soldier Fly

Een consortium van Nederlandse spelers in de pluimveeketen bundelt de krachten in een publiek-private samenwerking gericht op onderzoek naar insecten als eiwitbron in pluimveediëten. Protix, ForFarmers, Esbro (onderdeel van PHW Group), Venik en Wageningen Livestock Research zullen de komende twee jaar nauw samenwerken. Hun doel is te onderzoeken hoe insectenbestanddelen van de zwarte soldaatvlieg in pluimveevoer van invloed zijn op duurzaamheid, gezondheid & welzijnsparameters van traaggroeiende vleeskuikens.

> ORIGINEEL BERICHT