Inno+

Inno+ heeft de missie om wereldwijd voor optimale klimaatomstandigheden te zorgen met innovatieve oplossingen voor luchtreiniging en energieterugwinning. Het is het doel van Inno+ hun klanten in de insectenwereld te helpen bij het bouwen van duurzame boerderijen die de productiekosten en de impact op het milieu tot een minimum beperken.

> MEER INFORMATIE