Veel ontwikkelingen zijn gaande op het gebied van insecten en veel vragen komen hierover binnen bij het NIK. Deze vragen van ondernemers en organisaties hebben vaak veel overlap en raakvlakken. Om deze vragen efficiënt te beantwoorden wordt een groep van ondernemers en andere organisaties bij elkaar gezet die geïnteresseerd zijn in bepaalde onderwerpen.

Door bij elkaar te komen als een kleine groep kunnen collectief vragen besproken worden en samenwerkingen gevormd worden. De vragen kunnen worden beantwoord door experts waardoor onduidelijkheden worden gereduceerd. Dit betekent dat op voorhand niet te bepalen is wat wordt besproken in de bijeenkomsten en wat de richting is in de te ontwikkelde kansen en mogelijke samenwerkingen. Deze kansen worden bepaald in deze groep, en rollen worden later gedefinieerd. Er kunnen meerdere groepen opgezet worden, maar om interactie optimaal te laten zijn, is gekozen voor een groepsgrootte van circa 10.

De kerngroep ontmoet digitaal of live één keer in de 2 maanden.

Heb jij een vraag over insecten?
Neem contact op via het insectenspreekuur of stuur jouw vraag naar het NIK: info@nfik.nl
Dan wordt er contact met je opgenomen en gekeken of deze vraag individueel of met een kerngroep is op te lossen.