Een kerngroep is een groep met maximaal 8 personen waarin een collectieve vraag over de insectensector wordt beantwoord, bediscussieerd en indien nodig, actie opgezet. Voordat deze groep wordt opgezet, moeten er voldoende vragen zijn over hetzelfde onderwerp. De kerngroep ontmoet digitaal of live één keer in de 2 maanden.

Heb jij een vraag over insecten?
Neem contact op via het insectenspreekuur of stuur jouw vraag naar het NIK: info@nfik.nl
Dan wordt er contact met je opgenomen en gekeken of deze vraag individueel of met een kerngroep is op te lossen.