In een tijd van een stijgende bevolking en afnemende bronnen, vooral in een zeer dichtbevolkt gebied zoals Noordwest Europa, zijn duurzame alternatieve bronnen voor voedsel nodig. Insecten is een voorbeeld van deze bronnen. Als onderdeel van Interreg North-West Europe wil het ValuSect-consortium de transnationale samenwerking en exploitatie van onderzoek naar insecten als bron voor de ontwikkeling van (half) afgewerkte voedingsproducten versterken.

Het Valusect consortium wil het niveau van perceptie verbeteren door de kwaliteit van insectenproductie en -verwerking te verbeteren, inclusief de impact op het mileu. Het consortium zal onderzoek doen naar de uitstoot van broeikasgassen, impact van het substraat, voedselveiligheid en houdbaarheid van het voedingsproduct. Looptijd van 2019 tot en met 2023.

www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/

ValuSect - Interreg