Wageningen University & Research (WUR) heeft samen met een consortium van insectenkwekers, voerleveranciers en onderwijs een Kennis-op-Maat-project gestart om alle bestaande kennis over insectenproductie beter beschikbaar te stellen voor insectentelers. Vanuit onderzoek is bij WUR veel kennis ontwikkeld over en voor de insectensector. Die kennis is echter gefragmenteerd en moeilijk toegankelijk voor (toekomstige) kwekers. Met dit project wordt d.m.v. masterclasses, demonstratie, kennisuitwisseling in netwerkactiviteiten en onderwijsprogramma’s de bestaande kennis beter beschikbaar gesteld voor de insectentelers.

Het KOM-project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Wadudu Insectencentrum, Voerfirma Coöperatie de Valk/Wekerom, Bonda, NGN (New Generation Nutrition), ABN-AMRO, Aeres Hogeschool MBO en Aeres Poultry Expertise Centre en Wageningen University & Research. Looptijd het jaar 2021.

www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Klaar-voor-de-toekomst-Productie-efficientie-verbetering-in-de-insectenteelt-in-Nederland