Onbenutte organische reststromen zijn een bron van waardevolle voedingsstoffen. Het project richt zich op het omzetten van deze stromen in veilige en hoogwaardige op insecten gebaseerde levensmiddelen en diervoeders. Wetenschappelijk verantwoorde producenten zullen bijdragen aan de legalisering van veilig gebruik van restromen voor de insectenkweek. Het project is in 2021 gestart met een looptijd tot en met 2024 en wordt gefinancierd door Ministerie van LNV.

Meer informatie over het project is hier te vinden:
www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Safe-insect-rearing-on-yet-to-be-legally-authorised-residual-streams