De missie van Looop is glashelder: een schone, 100% circulaire wereld waarin afval niet bestaat. Hier dragen zij een steentje aan bij door de onafhankelijke partner te zijn die duurzame oplossingen biedt voor de opwaardering van organische reststromen komende uit de levensmiddelen-, dranken- en fermentatie-industrie in Noord-West Europa. Deze worden verwerkten in verschillende afzetmarkten, waaronder ook de insectenteelt. Insecten kunnen heel goed gekweekt worden op bij- en co-producten uit onder andere de levensmiddelenindustrie. Denk hierbij aan aardappelstoomschillen, bierbostel en tarwegistconcentraat, maar in potentie ook op laagwaardige stromen, zoals slib en mest. Het kweken van insecten sluit daarom naadloos aan bij de missie van Looop. Door bijproducten optimaal op te waarderen volgens de Ladder van Looop gaat Looop verspilling tegen en zet koers naar een duurzame toekomst. Looop ontwikkelt en innoveert in de insectensector. Daarnaast levert Looop enkelvoudige stromen en (voor)mengsels van co-producten aan de insectenhouderij. Bekijk ook de impactvideo van Looop!
Klik hier voor meer informatie.