Interview met Jolijn Zwart- van Kessel-Foodvalley NL

Jolijn, Innovation Lead Circular Agrifood bij Foodvalley NL is lid van de stuurgroep van het NIK. Foodvalley is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het versnellen van de transitie van het voedselsysteem. Jolijn richt zich op het stimuleren van een systeemperspectief. Deze rol neemt ze aan om samenwerking tussen bedrijven te stimuleren te komen tot een circulair agrifood systeem. Dit perspectief bevordert synergie, bundelt krachten en versnelt innovaties binnen de sector. Een recent voorbeeld van deze benadering is de succesvolle samenvoeging van de kerngroep insecten voor humane voeding van het NIK en het ‘Insect Initiative’ van Foodvalley. Deze kerngroep was actief in het delen van publicaties en onderzoeken die rondom consumer perception bestaan en deze informatie wordt nu ingezet in het bredere Insect Initiative. Door deze groepen samen te voegen wordt de waarde van beide groepen versterkt en werken we efficiënter en op een integrale manier.

Insecten hebben een rol te spelen in een toekomstig agrifood systeem, aldus Jolijn: “We willen een ’total use agrifood economie’ creëren, waarbij insecten worden gekweekt op (idealiter) reststromen die niet op een andere manier ingezet kunnen worden”. Reststromen kunnen dan worden omgezet naar hoogwaardige eiwitten, vetten en micronutriënten. Hiermee worden waardevolle voedingsstoffen in het voedselsysteem behouden. Insecten worden door Jolijn, door dit potentieel, beschouwt als de ultieme ‘upcyclers’. Echter, is er nog veel onderzoek gaande hoe dit veilig kan en welke reststromen hiervoor geschikt zijn. Ondanks dat het gebruik van reststromen momenteel nog beperkingen heeft door de wetgeving zijn de partners in het ‘Insect Initiative’ optimistisch dat er in de toekomst meer mogelijk gaat worden.

Echter, om de markt voor insecten verder te ontwikkelen heeft Foodvalley samen met coalitie van partners, geanalyseerd dat er een eenduidiger narratief nodig is richting de markt, overheid en consument. Het ‘Insect Initiative’, gelanceerd door Foodvalley, is daarom opgezet om de ontwikkeling van de keten en samenwerking in de opkomende sector van insecten als voedsel te stimuleren en maakt onderdeel uit van een van de programmalijnen binnen het Network voor Insect Knowledge (NIK). Het doel is dat het eenduidige narratief tegen het einde van 2024 gevormd zal zijn.

Jolijn legt uit dat de focus van het ‘Insect Initiative’ gericht is op het vormen van een eenduidig, geverifieerd en Europees gedragen narratief. “Uniformiteit in communicatie is essentieel om verwarring bij de consument te voorkomen en de acceptatie van insecten als een gangbare eiwitbron te bevorderen”, legt Jolijn uit. Dit narratief zal ondersteund moeten zijn met wetenschappelijk bewijs om bestand te zijn tegen onjuiste berichtgeving. We gaan er als coalitie van stakeholders in de insecten waardeketen vanuit dat dit narratief en de vervolgacties daarna gaan leiden tot meer marktontwikkeling en nieuwe producten en groei in de sector. “Het kan tevens in samenwerking met IPIFF dienen als voorbeeld voor andere landen om het narratief te valideren en zo breder gedragen en uitgedragen te laten worden en om het organiserend vermogen van de sector in andere Europese landen te versterken,” aldus Jolijn.

Het initiatief vormt het narratief rond het streven naar insecten als onderdeel van de menselijke voedselketen, maar ook vierkant verwaarding en inzet van insecten voor diervoer en de frass (als meststof) zijn belangrijk om mee te nemen in het narratief. Foodvalley heeft een onafhankelijke rol en kan er zo voor zorgen dat alle kanten en belangen worden belicht en alle partijen dezelfde kant op bewegen, ondanks soms concurrerende belangen. “Het kan tevens in samenwerking met IPIFF dienen als voorbeeld voor andere landen om het narratief te valideren en zo breder gedragen en uitgedragen te laten worden en om het organiserend vermogen van de sector in andere Europese landen te versterken,” aldus Jolijn.

“Vanuit mijn ervaring in de brancheorganisatie van de bloembollensector heb ik gezien hoe belangrijk het is om in een sector samen te werken met een duidelijk en eensgezind verhaal,” zegt Jolijn. “Er valt veel te leren van andere sectoren. De vraag is: Wat hebben we nodig om gezamenlijk vooruit te komen? Een deel van het antwoord op die vraag is samenwerking. “Energie gericht op samenwerking is beter besteed dan op concurrentie. Door samen te werken, en de belangen te laten samenvloeien, kunnen we de groeimogelijkheden voor de hele sector vergroten,” stelt Jolijn.

Het ‘Insect Initiative’ is een veelbelovend voorbeeld van hoe sector brede samenwerking en communicatie op nationaal niveau kunnen bijdragen aan het vormgeven van de toekomst van ons voedselsysteem waarin insecten een cruciale rol spelen.

Heb je interesse in het Insect Initiative en wil je als onderdeel van de keten meehelpen aan het vormen van het narratief? Dan kan je contact opnemen met Caroline Duivenvoorden.
Mail: caroline.duivenvoorden@foodvalley.nl
Tel.: +31 6 588 867 79