Na vier jaar van baanbrekend onderzoek, heeft het SUSINCHAIN (SUStainable INsect CHAIN) project waardevolle inzichten opgeleverd in de voorhoede van insecteneiwitproductie.

Hier een kort overzicht van de kernpunten:

 • Identificatie van barrières:
  • Productie-uitdagingen zoals problemen met opschalen, technologie-aanpassing en plaagbestrijding.
  • Financiële en marktgerichte zorgen, waaronder het balanceren tussen lage verkoopprijzen en hoge inputkosten.
  • Veiligheids- en regelgevingshobbels zoals het adresseren van mogelijke allergische reacties en het om gaan met huidige wettelijke beperkingen.
 • Optimalisatie van klimaat & huisvesting voor Black Soldier Fly-productie:
  • Klimaatvoorwaarden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en licht.
  • Huisvestingsvereisten voor zowel larven als volwassen vliegen.
 • Consumentenacceptatie van insectengebaseerde voedingsmiddelen:
  • Over het algemeen is er een lage acceptatie in Europa voor voedsel gemaakt van meelwormen en krekels.
  • Insect-gevoede kip vertoonde een hogere acceptatie. Dit is aanleiding voor een veelbelovend pad voor de insectenproductiesector.
 • Analyse van insecten afgeleide producten:
  • Onderzoek naar de potentie van frass, een bijproduct van insectenteelt, als meststof voor gewassen en andere toepassingen.
  • Onderzoek naar veiligheids- en milieu-impact van insecten frass.

Afsluiting en blik op de toekomst

Het project werd afgerond met een symposium dat licht wierp op de toekomst van de Europese insectenketen. Hier werden de nieuwste onderzoeksresultaten en innovaties besproken, met een bijzondere focus op de duurzaamheid van de insectensector en de uitdagingen en kansen die voor ons liggen.

Voor alle uitgebreide resultaten van het project bezoek de SUSINCHAIN website.