In een belangrijke ontwikkeling hebben de Europese Commissie en de autoriteiten van de EU-lidstaten consensus bereikt over het toestaan van het gebruik van levende insecten in diervoeder, aangekondigd tijdens de recente vergadering van het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Voeding en Voer (PAFF Comité) op 16 februari 2024. Deze stap verwijdert de eerdere noodzaak voor individuele autorisaties door nationale bevoegde autoriteiten en vereenvoudigt het proces voor kwekers en producenten aanzienlijk. De beslissing omvat het gebruik van insecten in voer voor verschillende landbouwhuisdieren, waaronder vissen, pluimvee, varkens en huisdieren, met uitzondering van herkauwers.

Deze ontwikkeling markeert een significante stap voorwaarts in de EU’s benadering van duurzame landbouw en voedselzekerheid, en illustreert de erkenning van het potentieel van de insectensector om bij te dragen aan een efficiënter en duurzamer voedselsysteem. De ondersteuning van de sector aan deze nieuwe regelgeving en de rol van voortdurend onderzoek en regelgevend toezicht zullen essentieel zijn voor het realiseren van de volledige potentie van insecten. Dit initiatief effent de weg voor een toekomst waarin de integratie van insecten in de voedselketen niet alleen innovatie bevordert, maar ook bijdraagt aan een milieuvriendelijker en veerkrachtiger voedselsysteem binnen de EU.

Het International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) heeft zijn gids voor goede hygiënepraktijken (guide for good hygiene practices) bijgewerkt voor de veilige implementatie van deze wijziging. Dit document biedt een gedetailleerd overzicht van het juridische kader, toepasselijke EU-regelgeving, en specifieke hygiënevereisten voor EU-producenten van insecten als voedsel en voeder. Het legt nadruk op het belang van voedsel- en diervoederveiligheidsbeheersystemen, risico analyse en kritische controlepunten (HACCP-principes) (bekijk het geüpdatet document hier).