Laura Star, lid van de stuurgroep van het Network for Insect Knowledge (NIK), combineert met haar carrière als lector bij Aeres Hogeschool Dronten en onderzoeker pluimveevoeding bij Schothorst Feed Research academische scherpzinnigheid met praktische innovatie. In dit interview deelt Laura haar inzichten in de toekomst van insecten in pluimveevoeding.

Laura’s fascinatie voor insecten als voedingsbron voor kippen (leghennen) werd gewekt door het natuurlijke dieet van kippen en de duurzaamheidsproblemen rondom sojaschroot. Dit leidde haar naar onderzoek naar het voeren van insecten aan pluimvee, niet alleen vanwege de nutritionele waarde maar ook voor het welzijnsaspect. “Insecten bieden niet alleen een uitstekend alternatief vanuit een voedingsperspectief, vergelijkbaar met soja in aminozuursamenstelling, maar dragen ook bij aan het welzijn van kippen door hun natuurlijke scharrelgedrag te stimuleren wanneer ze levend gevoerd worden,” legt Laura uit.

In haar rol bij Aeres Hogeschool heeft Laura betrokkenheid gehad bij verschillende onderzoeksprojecten, waaronder de aanschaf van een kweekunit voor Black Soldier Fly larven in samenwerking met RavenFeed. Met een kweekunit voor onderzoek ter plaatse, biedt Aeres nu een praktische leeromgeving voor studenten om hands-on ervaring op te doen in insectenkweek en -toepassing.
Laura’s betrokkenheid bij projecten als het Circulaire Kip project, waarbij reststromen aan insecten gevoerd werden om vervolgens de insecten als voer te testen, illustreert haar visie op een gesloten kringloopsysteem. De interactie met pluimveehouders varieert, maar Laura merkt op dat de interesse groeit, mede dankzij positieve resultaten uit dergelijke projecten. “De soms initiële terughoudendheid maakt geleidelijk plaats voor enthousiasme, vooral als de directe voordelen van insecten als voeding zichtbaar worden in de praktijk,” merkt ze op.

Discussies over het welzijn van insecten die levend worden gevoerd komen hier ook bij kijken. Laura geeft aan dat het alleen maar mooi is dat hier nu al zo veel aandacht voor is en benadrukt het belang van onderzoek naar deze kwestie. De uitkomsten uit deze onderzoeken zullen bijdragen aan een bewuste benadering van (levende) insecten als diervoer.

Kijkend naar de toekomst, ziet Laura ruimte voor zowel verwerkte als levende insecten in pluimveevoeding, met een nadruk op de balans tussen voedingswaarde, duurzaamheid en welzijn. Ze erkent de uitdagingen, zoals de krimp van de pluimveehouderij en de noodzaak van heldere regelgeving, maar blijft optimistisch over de toekomst. “Er is nog heel veel ruimte voor een goede samenwerking tussen insecten en kippen,” zegt ze.

Binnen de stuurgroep van het Network for Insect Knowledge (NIK) vervult Laura Star een essentiële rol, waarbij ze de verbinding legt tussen onderzoek en onderwijs. Hierin draagt ze bij aan de missie om kennis en expertise binnen de insectensector te delen en te verspreiden. Laura benadrukt het belang van het NIK als centraal platform voor samenwerking en innovatie, essentieel voor de groei en ontwikkeling van de insectensector en daarmee ook duurzame pluimveehouderijpraktijken. Laura ziet een steeds belangrijkere  rol weggelegd voor het NIK, naast  het voortzetten van de dialoog en het delen van kennis richting het stimuleren van nieuwe projecten en samenwerkingen.

Heeft de mogelijkheid van onderzoek naar BSF-kweek in de container van Aeres je interesse gewekt? Dan ben je van harte uitgenodigd voor een gesprek met Laura om de mogelijkheden te verkennen.