Ageeth van der Lee, lid van de stuurgroep van het Network for Insect Knowledge (NIK) en werkzaam bij Feed Design Lab, deelt haar expertise en visie op de toekomst van insecten in diervoeding. Haar passie voor dit onderwerp wordt benadrukt in de, door Feed Design Lab georganiseerde, workshop “Petfood Goes Circular”, op 30 januari waar aandacht gegeven zal worden aan insecten.

Haar reis in de diervoederindustrie begon met een achtergrond in veehouderij van de HAS Hogeschool. Ageeth’s ervaringen met experimenten van insecten in kippenvoer markeerden het begin van haar betrokkenheid bij alternatieve voedingsbronnen. Hoewel financiële uitdagingen destijds een te grote belemmering vormden, bleef de interesse in het potentieel van insecten bestaan.

Bij Feed Design Lab werd negen jaar geleden al geëxperimenteerd met verse meelwormen in vleeskuikenvoer. Deze experimenten onthulden uitdagingen zoals verkleuring bij het vermalen van insecten en dus de noodzaak van snelle verwerking of het toevoegen van antioxidanten. Ageeth benadrukte het belang van onderzoek bij de ontwikkeling van voeders met insecten.

De ontwikkeling van voeders op basis van insecten is een complex proces, zoals blijkt uit verdere ervaringen met Black Soldier Fly Larvae (BSFL) in biggen- en kippenvoer. De variabiliteit in voedingswaarde, afhankelijk van het dieet van de larven, vormen een belangrijke uitdaging. Net als, in het begin, het verkrijgen van de larven. Het ontdekken van de moeilijkheden en mogelijkheden van het verwerken van insecten in diervoeders zijn waardevol voor de toekomst van de sector.

Dit is precies waar de rol van Feed Design Lab van belang is, noemt Ageeth: het verspreiden van bewustzijn van de mogelijkheden van insecten toepassen in diervoeder en het onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen. Ze wijst op de huidige groeiende interesse in insectengebaseerd voer in de petfoodsector, waar consumenten meer openstaan voor het gebruik van insecten dan in de traditionele veehouderij.

Echter, waar de interesse in toepassingen van insecten de komende 5 of zelf 10 jaar naartoe beweegt is niet te voorspellen volgens Ageeth. De impact van externe factoren zoals de COVID-19-pandemie en geopolitieke gebeurtenissen, zoals de situatie in Oekraïne, heeft de dynamiek in de voederindustrie aanzienlijk beïnvloed. Ageeth merkt op dat dergelijke veranderingen bedrijven voorzichtig maken met innovatie.

Toch ziet Ageeth een veelbelovende toekomst voor insecten in de voedselketen, vooral als andere eiwitbronnen schaarser worden. Ze benadrukt het belang van het circulaire gebruik van insecten, waarbij reststromen van de landbouw kunnen dienen als voeding voor insectenkweek. Wat we zelf dan nog kunnen doen? Simpelweg meebewegen met de sector en deze steunen met ontwikkeling en innovatie waar het op dat moment het hardst nodig is.

Tot slot reflecteert Ageeth op de rol van het Network for Insect Knowledge (NIK), waarbij ze het belang van kennisdeling en netwerken in de sector benadrukt. Ze gelooft dat door volharding en samenwerking, de insectensector een sleutelrol kan spelen in een duurzamere en efficiëntere voedselproductie.