Mest en maaisel voor insectenkweek

Wageningen University & Research (WUR) gaat in samenwerking met publieke en private partners onderzoek doen naar of maaisel en mest gebruikt kunnen worden als voedingsbodem voor insectenkweek. De insecten kunnen dan weer dienen als voeding voor varkens of kippen. [...]