Het project, getiteld “Insectenkweek als nieuw verdienmodel” geeft de agrarische sector in de provincie Noord-Brabant de kans om zich te hervormen. Het project maakt gebruik van de POP3-subsidie, gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, en biedt twintig agrariërs de kans om zich om te scholen en zo alvast de agrariër van de toekomst te worden. Dit project belooft een nieuwe, duurzame weg voorwaarts voor agrariërs die zoeken naar alternatieve verdienmodellen.

Insectenkweek wordt door het kabinet al erkend als een potentieel winstgevende en duurzame agrarische activiteit, welke bovendien als toevoeging naast de huidige bedrijfsvoering kan dienen. Dit project biedt een uitgebreid programma dat de agrariërs traint met praktische ondersteuning voor deze transitie. Dankzij de financiële ondersteuning van de POP3-subsidie, die 80% van de totale kosten dekt, wordt de transitie naar dit alternatieve verdienmodel bij agrarische bedrijven laagdrempelig en zijn de risico’s minimaal. Het biedt agrariërs de kans om eens op verkenning te gaan en op een later moment te beslissen of een doorzet voordelig is.

Het programma omvat een basiscursus insectenkweken, die de essentiële vaardigheden en kennis bijbrengt voor deze nieuwe vorm van landbouw. Daarnaast worden de deelnemers bijgestaan bij het opstellen van een solide business case, wat een sterke financiële fundering biedt voor hun nieuwe onderneming.

Tijdens diverse excursies krijgen de deelnemers de gelegenheid om kennis te maken met gevestigde insectenkwekerijen en de dagelijkse werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Hierdoor krijgen ze niet alleen een diepgaand inzicht in de sector, maar biedt het ook mogelijkheden om te netwerken met andere professionals in het veld.

Het project wordt uitgevoerd door New Generation Nutrition (NGN), in samenwerking met HAS Green Academy, Agrifood Academy en Ketensief. Dit vormt een basis met expertise in de toepassing van wetenschap in de insectensector. Het biedt hands-on begeleiding bij het opstarten van de insectenkweek, om eventuele uitdagingen direct aan te pakken en de deelnemers een sterke start te verzekeren in hun nieuwe onderneming.

Hoewel de subsidie momenteel alleen beschikbaar is voor agrariërs gevestigd in de provincie Noord-Brabant, is het een belangrijke stap in de richting van een duurzamere en winstgevende toekomst voor de gehele Nederlandse agrarische sector.

Van de 20 beschikbare plekken zijn er nog maar 8 over. Als u (of iemand in uw netwerk) geïnteresseerd bent in deelname aan dit baanbrekende project, en gevestigd bent in Noord-Brabant, kunt u contact opnemen via info@ngn.co.nl
En bekijk de website