‘Het bieden van continuïteit is extreem belangrijk’
De insectensector heeft de potentie om uit te groeien tot een sector met impact. Tegelijkertijd is de sector nog jong en kampen telers met de afzet van hun insecten. Om tot duurzame businessmodellen te komen, is het nodig dat bedrijven uit de hele keten gaan samenwerken. Concrete stappen hiertoe werden op 27 maart gezet tijdens de werkbijeenkomst ‘Verdienen met insecten’ in het provinciehuis in Den Bosch.

Klik hier voor het volledige artikel.